Rots en Water is een psychofysieke groepstraining om positieve weerbaarheid en sociale vaardigheden bij kinderen / jongeren van 6 tot 18 jaar te vergroten.
Psychofysiek wil zeggen dat er door middel van lichamelijke oefeningen, gecombineerd met mentale oefeningen er gewerkt wordt aan zelfbeheersing, zelfvertrouwen en zelfreflectie. Vanuit die vertrekpunten is er aandacht voor thema’s als veiligheid, voor jezelf opkomen, contact met de ander en het vinden van je eigen weg.

Programma:
Kinderen/jongeren leren: respectvoller communiceren beter voor zichzelf opkomen (fysiek en verbaal) beter omgaan met groepsdruk weloverwogen keuzes maken gemakkelijker contact leggen beter samenwerken met anderen beter positie innemen in een groep en hun actie reactie proces beter inschatten en kunnen ombuigen vergroten van hun zelfvertrouwen

Mocht je willen weten wat de mogelijkheden zijn bij deze training, neem dan even contact met mij op via het contactformulier.