NIEUWE WORKSHOP OP ZATERDAG 16 DECEMBER 2017!!!

Workshop: “Het weerbaarheidsspel voor pubers”:

Op zaterdag 16 december a.s. organiseer ik deze nieuwe workshop.
Afgelopen maand heb ik bij Tea Adema in Burgum de workshop gevolgd over dit spel.

Het doel van dit spel is dat je leert over oorzaak en gevolg van bepaald gedrag. Pubers hebben verschillende leertaken. Immers, iedereen moet zich ontwikkelen tot een zelfstandige volwassene. Dit gaat niet vanzelf, hier is sturing van ouders en andere volwassenen erg belangrijk.

Pubers leren in deze periode van hun leven veel over autonomie oftewel het zelf leren nemen van beslissingen over je leven. Dit kan gaan over kleinere beslissingen, bv. Ga ik nog even de stad in met mijn vrienden? Maar ook grotere beslissingen, bv. Welke vervolgstudie wil ik gaan doen na de middelbare school?

Voor het nemen van dit soort beslissingen het je de zogenaamde executieve functies nodig. Deze functies zijn aansturend en controlerend voor alles wat je doet. Denk hierbij aan:

  • Het starten met een taak
  • Planning
  • Overzicht houden
  • Werkgeheugen
  • Zelfinzicht
  • Omgaan met emoties
  • Flexibel zijn in je denken
  • Aandacht richten en volhouden
  • Inhibitie (vermogen om je gedrag te remmen)

Bij pubers worden deze functies veel geoefend en ze worden ook steeds belangrijker. Er wordt van hen verwacht dat ze de juiste beslissingen nemen op het goede moment. Juist dit is lastig voor pubers! Zij kunnen nog moeilijk de gevolgen van hun keuzes overzien. Dit moeten ze nog oefenen/leren.

Ook is de communicatie soms lastig. Dit kan leiden tot onbegrip, ruzies thuis , conflicten op school etc. Dit is het spanningsveld tussen autonomie en autoriteit.

Door middel van het weerbaarheidsspel krijgen de pubers meer inzicht in hun eigen gedrag. Maar wat misschien nog wel handiger is, is dat ze hierdoor meer gedragsopties krijgen en zo beter een keus kunnen maken.

Tijdens deze workshop leer je hoe jij communiceert met anderen, maar ook op welke andere manieren dit zou kunnen. Hoe leer je bv. elegant een weerwoord geven? Zo krijg je meer voor elkaar!

Je krijgt deze middag als het ware een setje vaardigheden mee die jezelf overal mag inzetten. Zo ben je straks sociaal vaardig in moeilijke situaties.

Opgave via het contactformulier hier op de website. Je mag ook mailen naar info@kindkracht12.nl of bellen met 06-46035683.

De kosten voor deze workshop zijn €25,-
Datum: zaterdag 16 december 2017
Tijdstip: 13.00 – 15.00 uur
Adres: Kindkracht 12, De Wâl 12 in Feanwâldsterwâl

Op Facebook kun je Kindkracht12 ook vinden.

Deel dit ..